Projekteerimine ja tootmine

Ogaplaatfermide projekteerimisel teeme tihedat koostööd projekteerija Mait Jürgens-iga (Inspecta Certification poolt kontrollitud vastutav projekteerija).

Projekteerimise lisainfot saate ogaplaatsõrestike projekteerijalt Mait Jürgens-ilt aadressil mait@fermiprojekt.ee

Lihtsa selgitusena saame anda lühiülevaate ogaplaatfermide tellimus- ja tootmisprotsessist.

1. Saadate meile hoone projektjoonised, millele soovite fermkandureid. Meiepoolse fermide hinnakalkulatsiooni aluseks on Teie poolt edastatvad hoone projektjoonised, millele vajate ogaplaatferme. Võite edastada projektjoonised e-mailina kas .dwg, .pdf formaadis või siis faksides paberkandjal.

2. Saadud jooniste põhjal koostame Teile hinnapakkumise. Tuginedes projektjoonistes toodud informatsioonile katuse konstruktsiooni, kasutuskoormuste, lõpliku viimistlus-materjalide jne. kohta saame koostada Teile hinnapakkumise. Esmane konsultatsioon projekteerijaga.

3. Kliendipoolne tellimuskinnitus, ostu-müügilepingu sõlmimine.Juhul kui meie hinnapakkumine on Teile sobiv ootame Teilt tellimuskinnitust hinnapakkumisele (kaasneb ka ostu-müügilepingu sõlmimine).

4. Fermide projekteerimine. Juba varem saadetud hoone projekti põhjal koostab projekteerija lõpliku fermide projekti. Lihtsamate katuste puhul (tavaline viiluga katus, kus terve hoone saab katta ainult ühte tüüpi fermidega) koosneb projektdokumentatsioon ainult ühest projektjoonisest, suurtemate näiteks kelpkatuste puhul on edastatava katuseprojekti dokumentatsiooni maht juba märksa suurem, sest kogu komplekt võib sisaldad u. 10 – 30 erinevat fermkandurit. Nende suurtemate katuste kohta edastame Teile ka fermide katuseplaani.

5. Fermide tootmine. Fermide lõpliku projektjooniste valmimist edastatakse need koheselt tootmisesse, kus alustatakse materjali järkamise ja montaažitöödega. Olenevalt fermide arvust võib katusekomplekti tootmiseks kuluda mõnest päevast kuni 3 -4 nädalani.