Design og produksjon

Ved utforming av piggplatestoler jobber vi tett med designer Mait Jürgens (ansvarlig designer sjekket av Inspecta Certification).

Du kan få mer informasjon om designet fra Mait Jürgens, designeren av piggtrådnetting, på mait@fermiprojekt.ee

Som en enkel forklaring kan vi gi en kort oversikt over bestillings- og produksjonsprosessen av piggstoler.

1. Du sender oss prosjekttegningene av bygget du ønsker fagverksbærere til. Grunnlaget for vår prisberegning av takstoler er prosjekttegningene av bygget du stiller med, som du trenger piggstoler til. Du kan sende prosjekttegninger på e-post enten i .dwg, .pdf-format eller på faks i papirform.

2. Basert på mottatte tegninger utarbeider vi et pristilbud til deg. Basert på informasjonen gitt i prosjekttegningene, takkonstruksjonen, driftslaster, sluttbehandlingsmaterialer mv. vi kan utarbeide et pristilbud til deg. Innledende konsultasjon med designer.

3. Ordrebekreftelse fra kunden, inngåelse av kjøps- og salgsavtale Dersom vårt pristilbud passer for deg, forventer vi din ordrebekreftelse på pristilbudet (inngåelse av kjøps- og salgsavtale er også inkludert).

4. Ferm design. Med utgangspunkt i det tidligere tilsendte byggeprosjektet utarbeider prosjekterende det endelige fagverksprosjektet. Ved enklere tak (et vanlig sadeltak, hvor hele bygningen kan dekkes med kun én type bindingsverk) består prosjektdokumentasjonen av kun én prosjekttegning, ved større, som valmtak, volumet av takprosjektdokumentasjonen som skal overføres er allerede mye større, fordi hele settet kan inneholde ca. 10 – 30 forskjellige fagverksbærere. For disse større takene sender vi deg også fagverkstakplanen.

5. Fermproduksjon. Så snart de endelige designtegningene til Fermi er ferdige, sendes de umiddelbart videre til produksjon, hvor materialsortering og monteringsarbeid starter. Avhengig av antall gårder kan det ta fra noen dager til 3-4 uker å produsere et taksett.