Søppelhus

Behovet for søppelplass oppstår når avfall samles på en sortert måte.

Ved å gruppere avfallsbeholderne i et eget bygg, blir det generelle visuelle bildet av tomten bedre, samtidig som den låsbare søppelcontaineren hindrer uønskede gjester og fremmedavfall i å komme inn i beholderen.

Vi produserer avfallshus på spesialbestillingsbasis, da behovene til kundene er forskjellige. Vi tilpasser konstruksjonen av hvert bygg for seg etter behov og tomtens arkitektur.

Det er mulig å bestille avfallshus hos oss både til private hus og leilighetsbygg.

Hvis du ønsker det, vil vi gravere et nummer, navn eller logo på veggen av søppelcontaineren uten ekstra kostnad.

Det tar vanligvis noen dager å lage en søppelcontainer, avhengig av størrelsen og spesifikasjonene til søppelcontaineren. Inkludert montering av takstoler i inntil en uke.

For alle søppelcontainere er produsentens garanti gyldig i inntil 2 år.

Transport innen Estland opptil en uke, utenlands 2-3 uker avhengig av lokasjon.

Delbetaling er mulig for bestillinger fra 10 000 euro. For mer informasjon, vennligst kontakt oss.

GENERELT

Malingen beskytter treoverflaten mot været, reduserer fuktskader på treet og forlenger levetiden til konstruksjonene. En malt og godt vedlikeholdt søppelcontainer er motstandsdyktig mot tid og vær. Riktig utført maling og et riktig strøk med maling vil holde seg rene og beholde sin fargetone, og dermed holde husets utseende eksemplarisk.

FARGINGSBETINGELSER

Overflaten som skal males må være tørr. Trefuktighet maksimalt 20 % av treets tørrvekt. Under maling og tørking må temperaturen på luft, overflate og maling være over +5 °C og relativ luftfuktighet under 80 %. Jo tørrere treoverflaten som skal behandles, jo bedre absorberes belegget og jo lenger varer det og beskytter.

PASSENDE VÆR FOR MALING

Den beste tiden for maling er fra mai til september. Det ideelle været for maling er en lang, overskyet, tørr midtsommerdag, men avhengig av værforholdene kan huset males til andre tider også.

For mye fuktighet reduserer malingens vedheft, og dugg som faller på den malte overflaten kan bety et nytt maleri. Etter regn eller vask må overflaten som skal males få tørke helt før man begynner å male. Vanligvis er minimumstemperaturen for utvendig maling +5 °C og det beste området er +10 – +30 °C. Temperaturen må ikke falle under +5 °C selv under tørking.

FORARBEID

Forarbeid må gjøres i god tid før arbeidet starter.

Den endelige finishen bør vurderes nøye på forhånd. For å male store flater, for eksempel én vegg, bør nødvendig mengde blandes sammen. Dette unngår tonale forskjeller og synlige overganger. Overganger og fortsettelser bør planlegges i diskontinuiteter som hjørner, vinduskanter, lister m.m.

OVERFLATERENGJØRING

Bytt ut skadede tredeler med nye. Hvis kniven går lett inn i treverket eller hvis det slipper grå spon fra treet, er treverket ikke egnet for maling.

Fjern løs og løs maling med en skrape og stålbørste.

Vask skitne og mugne overflater med RENSA FACADE fasaderens. Vaskemidlet påføres overflaten med en børste og skylles grundig med vann.

Overdreven fukting av overflaten som skal males bør unngås.

Fjern harpiksdråpene fra treoverflaten før maling.

Behandle treets endeflater med forsiktighet.

VASKEMIDLER

– børste med stilk
– vannslange eller høytrykkspyler
– malerens personlige verneutstyr
– en bøtte
– stålbørste, skrape

FARGEMEDEL

– en bred børste
– skikkelig stillas, bukker
– stammeforlengelse
– verneutstyr, for eksempel hansker, hodeskjerf

ARBEIDSREGLER

Gjør forarbeid og beskytt andre overflater godt før maling.

Vurder rekkefølgen av malerarbeid på forhånd. Vanligvis er fargen fra høyre til venstre og topp til bunn, men dette kan endres i henhold til situasjonen. Unngå å male i direkte sollys. Prøv å organisere maleriet på en slik måte at du kan være i skyggen mens du maler.

KNIPPER

Tremaling kan påføres overflaten med en rull eller pensel. Maling påført med rull må pensles over.

Fagfolk bruker ofte en høytrykkssprøyte til maling. Med en sprøyte kan malingen raskt påføres overflaten, men den sprayede malingen må fortsatt pensles over veggen.

Hvis du vil fortsette å male dagen etter, kan du sette penslene i kjøleskapet over natten, så slipper du å vaske verktøyene.

Før du maler, hamr du spikerhodene dypere med tårnet.

Bland malingen godt til bunnen før du maler.

VASK AV VERKTØY

Vask verktøy først med vann, løsemiddel eller vaskemiddel. Bruk vaskemiddel til slutt, da forblir børstebusten myk. Skyll til slutt med vann.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet må ikke helles i kloakk, vannforekomster eller jord. Flytende rester tas med til oppsamlingsstedet for farlige stoffer. tom tørket emballasje er resirkulerbar og egnet for vanlig søppelfylling eller metallinnsamlingssted.

Lasergravering på veggen. Nummer, navn, logoer etter behov.