Fermitootmise seadmed

Fermide monteerimiseks kasutame firma Randek Bautech AB 35 tonnise survejõuga hüdraulilist ogaplaadipressi. Puitmaterjali töötlemiseks on firma Norsag saagidest järkamisliin.